REVISED JUMU'AH JAMAAT TIMES FROM FRIDAY 5TH NOVEMBER 2021

As-Salamu Alaiykum

A reminder of the revised Jumu'ah Salah Jamaat times from Friday 5th November 2021

- 1st Jamaat: 12:30pm

- 2nd Jamaat: 1:00pm

- 3rd Jamaat: 1:30pm

Jazak Allah Khayr

Purley Masjid